Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze belangrijke vergadering.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag.
Maar aanmelding is wél verplicht i.v.m. opstelling van de zaal en de lunch. 
Aanmelding via Riet Haandrikman (info@porseleinschildergenootschap.nl of tel: 06-40784114)

Plaats: Westhoffhuis , Dorpsstraat 28, in 6741 AL Lunteren
Zaal zal open zijn vanaf 10.00 uur en de vergadering start om 10.30 uur

1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda tot de lunch
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen jaarvergadering (ALV) 9 april 2022
5. Jaarverslagen (zie Medium 2023-2)
-Secretaris
-Penningmeester
-Servicelijn
-Redactie, inclusief spreektijd Frans Wijnands
6. Mondeling verslag kascommissie
7. Voorgenomen besluit tot ontbinding en vereffening PSG (zie Medium 2023-2)
8. Inspreken leden n.a.v. punt 7
9. Stemmen over voorgenomen besluit
PAUZE
10. Uitslag stemming en toelichting vervolg jaarvergadering (ALV)
11. Schorsing t.b.v. lunch

  • Kunt  u zelf niet komen, maar wilt wel u stem uitbrengen? Vul dan dit strookje in.
  • Vóórafgaande en ná de jaarvergadering is er gelegenheid om Porselein attributen te kopen.

Statuten en Huishoudelijk Reglement