Historie

Dít is porselein schilderen!

Het bestaan van de vereniging werd voor het eerst bekend gemaakt in het blad “Tekenen & Schilderen” in september/oktober 1988 onder de naam “Het Porselein Schilder Genootschap”. De introductie vond met de volgende tekst plaats.

“Net zo boeiend als olieverfschilderen…
Net zo fijn als aquarelleren, maar anders…
Dát is porseleinschilderen!”

~ A. Douma-Boomstra

In oktober 1987 ging mevrouw A. Douma-Boomstra in dit zelfde blad al van start met rubrieken over porseleinschilderen. Zij zat in de redactie van het eerste uur.

Op 27 februari van het jaar 1988 werd “Het Porselein Schilder Genootschap” opgericht en 28 mei daaropvolgend werden in de algemene ledenvergadering het bestuur benoemd en de statuten goedgekeurd.
Op zaterdag 17 september had het bestuur zijn eerste informatiedag. Dit was in kasteel Sypesteyn te Loosdrecht. Hier werden onder andere verschillende demonstraties van deze schilderkunst gegeven en er werden rondleidingen door het kasteel verzorgd.

Het genootschap had in die tijd twee pagina’s tot hun beschikking in “Tekenen & Schilderen” zodat zes keer per jaar mededelingen, tips en nieuws in het blad verschenen. Ieder lid van het Porselein Schilder Genootschap (hierna: het PSG) kreeg het blad elke twee maanden thuis gestuurd.

Tevens konden de leden ‘scherfjes’ plaatsen. Dit is een soort advertentie waar leden allerlei zaken op het gebied van porselein in konden vragen of aanbieden. In die tijd werd ook gestart met de Service-telefoon. Hier konden leden terecht met alle vragen over porseleinschilderen en alles wat daarmee maar iets te maken had. In 1990 kreeg de vereniging zijn eigen blad: het “PSG Medium”. Dit blad bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds en komt iedere twee maanden uit, gevuld met vele tips, voorbeelden en andere informatie. Ook worden er nog steeds Doe-dagen en andere activiteiten door het Porselein Schilder Genootschap verzorgd.