Word lid!

Voor slechts €35,- per jaar word je lid worden van ons genootschap  Je krijgt direct toegang tot workshops & ons verenigingsblad. Daardoor kunje snel in contact komen met andere enthousiaste porseleinschilders bij jou in de buurt.

Contributie

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je in het loop van het jaar lid dan zal de contributie naar rato worden berekend.

Contribute
Nederland €35,-
Gezinslid (NL) €21,-
Europa €41,-
Buiten Europa €45,-
info@porseleinschildergenootschap.nl